Monday, January 26, 2009

MAKLUMAT KORPORAT

3.0 MAKLUMAT KORPORAT

3.1 Wawasan

Menjadi Pemangkin Perubahan dan Kesedaran di Kalangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berterusan, Seterusnya Dapat Menjana Kebahagian Keluarga, Masyarakat Dalam Membentuk Negara Yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang

3.2 Motto

Persaudaraan Teras Perkhidmatan

3.3 Nilai Utama

Nilai-nilai utama yang menjadi teras Pembangunan, Perubahan dan Kesedaran serta budaya korporat iCare ialah:
ü Bermuafakat
ü Berkerjasama
ü Jujur
ü Profesional
ü Inovatif
ü Amanah
ü Mengutamakan Pelanggan

3.4 Falsafah Korporat

Falsafah korporat iCare adalah bertunjangkan kepada Firman ALLAH yang bermaksud :


" ... Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama ( dari kalangan kamu ) - beberapa darjat. Dan ( ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan." ( Surah al-Mujahadah: 11 )

Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara bersepadu boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan, keterampilan peribadi dan juga ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Seterusnya proses ini dapat melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang dituntut dalam Falsafat Pendidikan Negara kita. Justeru, dapat menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa yang berteraskan sains dan teknologi di samping kekuatan keimanan yang tinggi.

3.5 Objektif Korporat

3.5.1 Memperkukuhkan sistem pendidikan, kekeluargaan dan sosial masa kini agar lebih mantap dari segi kaedah penyampaian maklumat dan ilmu agar benar-benar berkesan dalam usaha melahirkan negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

3.5.2 Mempertingkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai kepentingan menuntut ilmu pengetahuan dalam usaha melahirkan ummah yang cemerlang seterusnya menjamin survival ummah melalui ceramah dan seminar dalam bidang pendidikan dan kekeluargaan.

3.5.3 Menawarkan perkhidmatan dan kemudahan yang lengkap dan bersepadu lagi berkualiti berkaitrapat dengan pendidikan, kerjaya, pencegahan dadah, kepimpinan, kekeluargaan, keibubapaan, bina insan dan kenegaraan melalui pakej-pakej yang telah dirancang dan digubal.

3.5.4 Mewujudkan rangkaian di antara syarikat - masyarakat untuk menyampaikan segala maklumat, nasihat, bimbingan dan kaunseling agar masyarakat dapat perkhidmatan yang terbaik, cekap dan menyeluruh serta bersatu.

3.5.4 Mewujudkan golongan usahawan muslim yang profesional dan berilmu serta mampu memberikan perkhidmatan berteraskan kehendak Syarak seterusnya dan menginfak harta dan tenaga ke jalan Allah bagi melahirkan ummah yang terbilang.

No comments:

Post a Comment