Monday, January 26, 2009

KURSUS DAN SEMINAR

SEMINAR / KURSUS KEPIMPINAN & ORGANISASI

Fokus kepada melerai sempadan diri, team building, pembinaan matlamat, penyatuan fikiran dan tindakan, mengenali dan memperkembang potensi diri, meningkatkan keyakinan dan motivasi diri.

SEMINAR / KURSUS GERBANG KERJAYA

Bertujuan menyediakan diri peserta terhadap realiti dunia pekerjaan dengan mengenali dan memahami personaliti diri melalui ujian psikologi, memahami persekitaran pekerjaan serta berkongsi pengalaman dengan tokoh kerjaya (mereka yang telah berjaya dalam bidang kerjaya masing-masing). Peserta turut dilatih dengan kemahiran asas komunikasi dan berorganisasi. Juga menawarkan perkhidmatan mengurus pameran kerjaya dan pendidikan.

SEMINAR / KURSUS PRA-PERKAHWINAN

Ditawarkan kepada sesiapa sahaja yang berminat samada pelajar, pendidik, bakal pengantin. Kandungan kursus adalah mengikut sukatan Jabatan agama Islam

SEMINAR / KURSUS KEIBUBAPAAN

Peserta diketengahkan dengan kemahiran kecemerlang mendidik anak , pengetahuan psikologi kanak-kanak dan remaja, kemahiran asas komunikasi, serta pendedahan terhadap permasalahan remaja masa kini dan cadangan kaedah mengatasi.

SEMINAR / KURSUS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

Bertujuan melahirkan kelompok pelajar yang berkeupayaan menjadi pembantu kaunselor di sekolah / IPT . Peserta diterapkan dengan kemahiran asas komunikasi, asas teori kaunseling, etika kaunseling dan menitikberatkan pembinaan semangat berpasukan (team –building).

SEMINAR / KURSUS PENGAWAS / EXCO

Sasaran kepada golongan pengawas sekolah, pemimpin pelajar & mahasiswa.
Peserta diketengahkan dengan situasi dan permasalahan yang sering dihadapi dan kaedah berhadapan dengannya. Peserta juga didedahkan dengan potensi yang ada pada dirinya diperkembangkan dan dijadikan sebagai watak seharian. Peserta turut di terapkan dengan kemahiran komunikasi, dan pengetahuan organisasi. Peserta juga diterapkan dengan kemahiran pengurusan masa.

SEMINAR / KURSUS BADAN BERUNIFORM

Bertujuan memberikan kemahiran badan beruniform dan memperkemaskan kemahiran sediaada. Peserta diketengahkan dengan cabaran dan rintangan (survival) hidup di dalam hutan / persekitaran semulajadi.

SEMINAR / KURSUS MOTIVASI & TEKNIK BELAJAR

Peserta dibina minda, perasaan dan rohaninya supaya sedar dan faham terhadap pentingnya budaya menuntut ilmu. Juga menerapkan kemahiran belajar secara bijak, kemahiran mengurus masa, diri dan subjek. Peserta turut diketengahkan dengan haluan selepas persekolahan.

SEMINAR / KURSUS AWAL KEREMAJAAN / KHEMAH IBADAH

Melalui modul ini, peserta diterapkan dengan pengetahuan asas perkembangan diri (proses kanak-kanak, remaja, dewasa). Peserta turut di ajar dan dibimbing bagi melengkapkan diri dengan pengetahuan asas fardhu ain serta menanamkan rasa cinta terhadap ibadah.
SEMINAR / KURSUS REMAJA /PELAJAR BERISIKO

Fokus kepada remaja/ pelajar berisiko yang bertujuan memulihkan dan mencegah tingkah laku anti sosial dan menyalahi undang- undang dan agama. Peserta diterapkan dengan tingkahlaku yang positif, mengubah persepsi negatif sediada serta membina wawasan diri yang baru. Peserta turut diterapkan dengan amalan agama dan penyucian jiwa. Modul ini turut mendapat kerjasama dari Jabatan Penjara Malaysia dan PDRM.

No comments:

Post a Comment